Vinje folkebibliotek

   
Om oss
Huskelisten er tom

Vinje folkebibliotek består av tre avdelingar: houdbiblioteket i Åmot og filialane på Edland og Rauland.  Hovudbiblioteket er å finne i 2. etasje av det nye lensmannskontoret i Vinje, i Åmot sentrum. Inngang frå oversida. Filialane på Rauland og Edland er kombinasjonsbibliotek, og fungerer både som skulebibliotek og folkebibliotek. Dei er lokalisert på skulane.

Vinje folkebibliotek arbeider tett saman med resten av biblioteka i Vest-Telemark, lånekortet ditt gjeld for eksempel i alle kommunane, og du kan låne ein stad og levere ein annan.  Då alle biblioteka i Vest-Telemark har felles base, er det også enkelt å låne og bestille bøker på tvers av kommunegrensene.

Vi ynskjer alle lånarar i heile regionen velkomen og håpar de har god nytte av tenestane våre.